Flyttning

Inrikes flytt

Vid starten arbetade vi till övervägande del med lokala flyttningar. Idag är bilden en helt annan. Marknadskrafterna har gjort att människor i mycket hög utsträckning måste byta bostadsort på grund av arbetsbyte och vi utför idag flyttningar över hela landet.

Utrikes flytt

Från att på 50-talet nästan uteslutande ha arbetat med lokala och inrikes flyttningar, kör vi idag över hela Europa och skickar även saker på export till övriga världen. För våra chaufförer är storstäderna runt om i Europa lika mycket "hemma" som Ljungby. Det kräver inte bara en stor körskicklighet utan ibland även ett stort tålamod och en god förmåga att "ta seden dit man kommer" för att ta sig fram i de sydeuropeiska storstäderna!

Material

Vi säljer eller vid bokning av flytt hyr- ut rejäla flyttkartonger, packmaterial, wellgarderober. Våra kartonger är riktiga trelagers proffskartonger och de tål betydligt mer påfrestningar än de billigare alternativen. Beroende på tillgång säljer vi även begagnade för ett billigare pris. Packmaterial finns i två kvaliteter, silkespapper eller makulatur. Wellgarderober är en större kartong i vilka man hänger in kläder på galge.